Stresa mazināšana darbavietā

Stress darbavietā ir ļoti aktuāla problēma gan mūsdienu darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Vairāk vai mazāk ar to sastopas ikviens uzņēmums, pašnodarbinātais vai cita veida pienākumus pildošais. Tieši tādēļ ir tik svarīgi atrast visefektīvākos risinājumus, lai to pēc iespējas labāk un ātrāk ierobežotu.

Populārākie risinājumi stresa mazināšanai uzņēmumos

2020. gadā Lielbritānijā perkbox veiktajā pētījumā tika uzzināti darba devēju ieviestie populārākie problēmas risinājumi dažādās darbavietās. Populārākie bija piedāvātas iespējas strādāt attālināti, diezgan elastīgs darba laiks, regulāras viens pret viens sarunas ar vadītāju, konsultāciju iespējas darbiniekiem, dažādi kolektīva socializēšanās pasākumi u.c. Šajā jautājumā pilnīgi noteikti ir redzama izaugsme pēdējo gadu laikā. Lai gan 19% aptaujāto norādīja, ka darbavietā netiek veikti nekādi pasākumi, lai risinātu šo problēmu, 2018. gadā tie bija veseli 45%, kas ir ļoti respektabls panākums.

Populārākie risinājumi, kuriem pievērsties pašam darba ņēmējam

Iepriekš apskatījām, kā ar stresu darbavietā cīnās darba devējs. Tagad apskatīsim labākos veidus, kā, ieviešot kaut vai nelielas pārmaiņas savā ikdienā, varam iespaidīgi samazināt stresu savā ikdienā. Pirmkārt, rīta rutīna ir ļoti svarīga. Ne velti ikdienā bieži lietojam teicienu “ar kreiso kāju no gultas izkāpis”. Katram jācenšas atrast sev atbilstošāks rīta plānojums, tomēr ikvienam ir svarīgi uzsākt dienu ar kaut ko pozitīvu un pēc iespējas izvairīties no lietām, kas var nomākt jau dienas sākumā, piemēram, gariem sastrēgumiem, jo daudzi pirms nonāk darbavietā jau ir sliktā garastāvoklī, un tas noteikti pasliktina situāciju darbā. Centies dienas laikā izvairīties no dažādiem konfliktiem. Tas nozīmē gan lieki neizraisīt tādus, kā arī varbūt dažreiz piekāpties otram, ja tas patiesībā ir muļķīgs strīds un tā iznākums neko diži nemainīs. Jācenšas izvairīties no vairāku uzdevumu veikšanas vienlaicīgi. Protams, ir cilvēki, kuriem tas tīri labi izdodas, bet tas ir lieks risks stresa radīšanai. Pēc iespējas sīkāk saplāno savu dienu vai pat ilgstošāku laika periodu, lai būtu pilnīgi skaidrs, kad kas ir jāpaveic un būtu vieglāk sekot līdzi darāmajam. Strukturēts plāns vienmēr palīdz ieviest skaidrību un sakārtotību ikdienā, kas var būt ideāls rīks stresa mazināšanai.

Darba devēja un darba ņēmēja loma problēmas risināšanā

Abām pusēm ir vienlīdz svarīga un nepieciešama loma, lai veiksmīgi tiktu galā ar stresu darbavietā. Ja viena no tām nevar nodrošināt maksimālu iesaisti, tad ir ļoti grūti nonāk pie risinājuma un galvenais redzama un jūtama rezultāta. Patiesībā tas ir lielā mērā arī abu pušu interesēs nodrošināt savu daļu, jo stress nes problēmas un zaudējumus ne tikai darbiniekiem. Arī darba devējs savā ziņā zaudē, jo darbinieki zaudē efektivitāti un tādā veidā zūd pienākumu izpildes kvalitāte un ātrums, kas palēnina uzņēmuma izaugsmi. Lai notiktu kvalitatīva sadarbība starp divām pusēm jebkurā jomā, svarīga ir komunikācija abu starpā. Tātad darba devēja interesēs būtu jābūt ne tikai jau iepriekš minēto punktu ieviešanai, bet ļoti svarīgi būt nepārtrauktākontaktā ar saviem darbiniekiem, lai noskaidrotu, ar kādām problēmām viņi saskaras ikdienā un kā uzņēmums varētu radīt pēc iespējas labvēlīgāku vidi izaugsmei un efektivitātei.
Daudz uzņēmumu pasaulē ir kļuvuši daudz aktīvāki cīņā pret stresu darbavietā pēdējo gadu laikā, tomēr vēl joprojām ir pietiekami liela daļa, kura neatzīst nemaz, ka šāda problēma eksistē. Daudz lielāku uzmanību darbiniekiem vajadzētu pievērst pašiem savām darbībām, jo tās sastāda ļoti lielu daļu radītā stresa un tas ir ļoti labs veids, kā sākt cīņu pret stresu, kā arī motivēt to darīt citus, kas cieš no tās pašas problēmas.