Papīra objekti

Iepazīsti neatklāto papīra mākslas skaistumu

This content shows Simple View

Rasēšana

Rasēšana – visas materiālās pasaules pamats

Ir teju neiespējami atrast kādu ražošanas nozari, kurā netiktu izmantoti rasējumi. Neatkarīgi no tautības, ādas krāsas un valodas, rasējumi ir saprotami jebkuram tehniski izglītotam cilvēkam. Ne velti franču zinātnieks Gaspars Monžs rasējumus ir nosaucis par tehniķu valodu. Kādreiz rasēšanas pamati tika mācīti zēniem skolā, mājturības stundās, bet kur informāciju dabūt tiem (un tām), kas rasēšanas stundās nav piedalījušies? Mēs esam par to parūpējušies! Kam nepieciešama rasēšana, kādēļ tā ir vajadzīga, īsu terminoloģijas apskatu, darba piederumus un citu interesantu un vērtīgu informāciju uzzini, turpinot lasīt rakstu!

Īss rasēšanas CV

Par rasējumu sauc priekšmeta attēlu plaknē, pēc kura ir iespējams spriest par tā formu, uzbūvi, izmantošanu un izmēriem. Tas ir veids, kā tiek atspoguļotas arhitekta un konstruktora domas, attiecībā uz konkrēto priekšmetu, un ir viens no svarīgākajiem projektēšanas dokumentiem. Pēc rasējuma ir iespējams arī iegūt nozīmīgu informāciju par priekšmeta izgatavošanas īpatnībām, materiālu, no kāda to plānots izgatavot, nepieciešamajiem kontroles un izmēģinājumu pasākumiem, kā arī konkrētā priekšmeta vai detaļas pārbaudes sistēmu. Celtniecības rasēšana nav vienīgā nozare – rasējumus izmanto arī telpu un apģērbu dizaineri, auto ražotāji, ainavu arhitekti, un rasējums ir vajadzīgs pat metinātājiem, kā arī vēl daudzu citu profesiju pārstāvjiem, lai izgatavotu konkrētas detaļas, un elementus, ko vēlāk samontēt kopā gatavā produktā (piemēram, auto motorā, ēkā, mētelī u.tml.).

Nedaudz no vēstures

Laika gaitā rasēšanas saturs un grafiskais noformējums ir mainījušies – tie kļuvuši detalizētāki, tādēļ, ka attīstoties ražošanai, bija nepieciešama darbu sadalīšana, kā rezultātā strādniekiem bija precīzi jāzina, kādu priekšmetu ir iedomājies vadītājs vai pasūtītājs, lai varētu to precīzi realizēt un gala rezultātā tiktu iegūta:

 • efektīva;
 • kvalitatīva;
 • funkcionējoša;
 • droša prece.

Izrādās, ka Senajā Babilonijā veiktajos arheoloģiskajos izrakumos ir atrasta statuja, kurā redzams cilvēks, kas lasa akmens plāksnē izcirstu rasējumu. Tad iedomājies, cik sena ir pati rasēšana!

Rasēšanas standartu ieviešana starptautiskai efektivitātei

Turpinoties rasēšanas attīstībai, radās nepieciešamība ieviest kvalitatīvākus un detalizētākus rasējumus, kā arī sarežģītāku mehānismu maksimāli precīzai izveidei rasējumiem bija jāpievieno mērogi, un tā radās jauna tehnika – taisnstūra projekcijas jeb projicēšana. Šī metode ļauj bez grozījumiem saglabāt attēlotā priekšmeta izmērus.

 1. gadā tika sākta vienotu rasēšanas standartu izstrāde, lai būtu iespējams veikt efektīvu starptautisko ražošanu. Mūsdienās šie standarti tiek izmantoti, piemēram, rasējot datorā ar AutoCAD, Draftsight, Sketchup Make un citām programmām. Turklāt šīs rasēšanas programmas ļauj rasēt ne tikai divās dimensijās, bet arī 3D rasēšana tajās ir ļoti ērta.

Rasēšana nav iespējama bez…

Lai pievērstos rasēšanas praktiskajai daļai un saprastos ar citiem rasētājiem, nepieciešams zināt dažus pamata terminus, piemēram:

 • tehniskais raksts – rasējuma noformējums noteiktos izmēros;
 • burti – tehnisko rakstu sastāvdaļa līdztekus ar cipariem;
 • rakstlaukums – laukums, kurā tiek veikti tehniskie raksti;
 • griezumi – attēli, ko iegūst, rasēto priekšmetu sašķeļot ar vienu vai vairākām iedomātām plaknēm;
 • šķēlums – parāda rasētās detaļas formu noteiktā rasētāja izvēlētā vietā;
 • elipse – ortogonālās izometrijas grafiskā zīmējuma elements;
 • tehniskā grafika – rasēšanas otrs nosaukums, ko izmanto, lai apzīmētu tehnisko zīmējumu radīšanas procesu.

Šo terminu ir daudz, daudz vairāk, un tos, kā arī rasēšanas teoriju iesācējiem vari apgūt šeit. Pēc tam, kad ir skaidrs, ko kas nozīmē, lai varētu sākt strādāt, jāsarūpē rasēšanas piederumi:

 • rasēšanas galds;
 • faustpapīrs;
 • transportieris;
 • lekāls;
 • lineāls;
 • dažādas cietības zīmuļi;
 • rapitogrāfi;
 • cirkulis.

Kad tas viss ir sagatavots un zināšanas ir iegūtas vai atsvaidzinātas, ķeries klāt savam pirmajam rasējumam! Lai izdodas!

top